Company Name
CRACKIN INC.
Location
Kichijouji N2262 2F 2-26-2, Honchou
Kichijouji, Musashino,
Tokyo 180-0004

3-7, Kano Hongokucho,
Gifu 500-8466
Founded
2018.11.22
Representative
YUTA OGAWA
Services
GAME, GRAPHIC,
WEB, SYSTEM